;

טפסים להורים

אשראי

טופס תשלום בכרטיס אשראי

עבור הורי נעם-צביה

הוראת קבע לנעם

טופס תשלום בהוראת קבע

עבור הורי נעם

הוראת קבע בצביה

טופס תשלום בהוראת קבע

עבור הורי צביה

טפסים למורים

אגרת למורה

אגרת למורה/העובד/ת החדש/ה

הסבר אופן הצטרפות מורה לרשת נעם-צביה

טופס קרנות השתלמות

טופס קרנות השתלמות לעובדי הוראה בבתי ספר תיכוניים

עבור הצטרפות לקרן השתלמות

טופס קרנות השתלמות

טופס קרנות השתלמות לעובדי הוראה בבתי ספר יסודיים

עבור הצטרפות לקרן השתלמות

עובד חדש

שאלון אישי לעובד חדש

כדי להצטרף לרשת נעם-צביה יש להדפיס קובץ זה, למלא ולהעלות אותו לאתר

הצטרפות לקרן פנסיה

טופס בחירת קרן פנסיה

כדי להצטרף להסדר פנסיוני יש להדפיס קובץ זה, למלא ולהעלות אותו לאתר

הצטרפות לקרן הדדיות

טופס הצטרפות לקרן הדדיות של עובדי הרשת

בהצטרפות לקרן הדדיות כל עובד מפריש כסף (החל מ25 ש"ח) וכספו נצבר בתוך הקרן, והקרן משמשמת לטובת הלוואת לעובדי הרשת. ") ניתן למשוך את הכספים בחזרה בהתראה של שלושה חודשים מראש.

תיאום ביטול לאומי

הצהרת עובד למעסיק משני (644)

טופס זה נועד לביצוע תיאום דמי ביטוח על ידי:
המעסיק המשני בעבור עובד, העובד כשכיר בשני מקומות עבודה.
משלם הפנסיה בעבור מקבל פנסיה שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד, או בעבור מקבל פנסיה משני מקורות.
בתנאי שההכנסה אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע ( 5,804 ש"ח (החל ב- 01.01.2017))

תיאום ביטול לאומי

בקשת עובד הוראה לחל"ת

עובד הוראה שמבקש לצאת לחל"ת עליו למלא את הטופס ולהחתים עליו את המנהל."

טופס 101

טופס 101 לעובדי רשת נעם-צביה

טופס עבור רשות המיסים עבור תשלום המשכורת

קצובת נסיעות

טופס בקשה לקצובת נסיעות

כדי לקבל החזר נסיעות יש להדפיס קובץ זה, למלא ולהעלות אותו לאתר