;
First slide

נעם פסג"ז בנות

 • הגב' צביה הרנץ

 • 02-6568698

 • 02-6569063

 • noampagaz@gmail.com

 • יוסף נדבה 47 פסגת זאב ירושלים

 • צוות המורים

  • שרה אשרוף שרה אשרוף
  • רות אלטיט רות אלטיט
  • אסתר פייגלעסאן
אסתר פייגלעסאן
  • inna76 inna76
  • אור בן הרוש אור בן הרוש
  • שרה ביגל שרה ביגל
  • תהילה בביאן תהילה בביאן
  • דבורה דבורה
  • חמוטל אברהם חמוטל אברהם
  • יעל פרקש יעל פרקש
  • מרים מרדכי מרים מרדכי
  • נחמה שיפמן נחמה שיפמן
  • רות ג'וזף רות ג'וזף
  • תהילה תהילה
  • תמר עטר תמר עטר