;
First slide

נעם נתניה

(סמל מוסד: 415372)


 • הגב' מירה פרל

 • 09-8625120

 • 09-8846215

 • ofira_100@walla.com

 • מוריה 6 נתניה

 • קישור לאתר האינטרנט

 • צוות המורים

  • שמעון מולה שמעון מולה
  • אבי ניר אבי ניר
  • חנה פטליאר חנה פטליאר
  • אור אדרי אור אדרי
  • שירן גוילי שירן גוילי
  • אוה סילם אוה סילם
  • סמדר גרשום סמדר גרשום
  • זאביק שכטר זאביק שכטר
  • רות אשכנזי רות אשכנזי
  • אוריאל דוראני אוריאל דוראני
  • איילת צור איילת צור
  • הודיה כהן
הודיה כהן
  • יוסי יפרח יוסי יפרח
  • לינוי זיתוני לינוי זיתוני
  • מוריה ברגו מוריה ברגו
  • מיכל כהן מיכל כהן
  • מנוחה גליצנשטיין מנוחה גליצנשטיין
  • נתנאל סעידיאן נתנאל סעידיאן
  • עדי יעקב עדי יעקב
  • צופיה סייבי צופיה סייבי
  • רותי בוכניק רותי בוכניק
  • שלום בגייב שלום בגייב
  • צור תהילה צור תהילה