מסע ערכי - חוויתי בנושא מנהיגות ושליחות

תאריכי רישום למסעות כיתות י"א
התאריך: ימים שלישי - רביעי י"ג - י"ד בתמוז ( 26.6 - 27.6). המחיר לתלמידה: 130 ש"ח.
סיום מועד הרשמה: יום ראשון כ"ז בסיון (10.6)

פרטי התלמידה

.רישום לא ייחשב ללא תשלום מלא
אישור הורים (רק הורה רשאי למלא אישור זה)

שם הורה


אני מאשר לבתי
להשתתף במסע ערכי- חוויתי בנושא מנהיגות ושליחות. ידוע לי שהתוכנית איננה בית ספרית, אלא באחריות אישית.

חתימת הורים (יש לחתום עם עכבר המחשב או במסך מגע עם האצבע)
ניתן לבטל את הרישום לטיול רק עד 14 יום לפני הטיול, במייל למיכל michal@noamzvia.org.il, ולאחר קבלת אישור שאכן הביטול התקבל.

בתום האישור נא להמתין להופעת טופס תשלום