מסע ערכי - חוויתי בנושא מנהיגות ושליחות

תאריכי רישום למסע כיתות י"א בנים
התאריך: ימים רביעי - חמישי י"ד - ט"ו בתמוז (27.6 - 28.6). המחיר לתלמיד: 130 ש"ח.
סיום מועד הרשמה: יום ראשון כ"ז בסיון (10.6)


פרטי התלמיד

.רישום לא ייחשב ללא תשלום מלא
אישור הורים (רק הורה רשאי למלא אישור זה)

שם הורה


אני מאשר לבני
להשתתף במסע ערכי- חוויתי בנושא מנהיגות ושליחות. ידוע לי שהתוכנית בית ספרית, ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

חתימת הורים (יש לחתום עם עכבר המחשב או במסך מגע עם האצבע)
ניתן לבטל את הרישום לטיול רק עד 14 יום לפני הטיול, במייל לגדעון bashangi@gmail.com, ולאחר קבלת אישור שאכן הביטול התקבל.

בתום האישור נא להמתין להופעת טופס תשלום