הרשמה למוסדות הרשת

יחידת בחירה יא בנושא ארץ ישראל בתנ"ך

   מאת:    תאריך:   05/11/2013   צפיות:  

יחידת בחירה בתנ"ך לשכבה י"א שהוכנה על ידי צוות ברשת

להלן נושאי החוברת:

חלק ראשון: גילוי וברור מקומה של ארץ ישראל דרך אברהם אבינו.
נושא ראשון : ציווי אברהם ללכת אל ארץ ישראל.
נושא שני - "אל הארץ אשר אראך" - תכלית הליכתו של אברם לארץ ישראל.
נושא שלישי - הפרדות אברם מלוט: "כארץ מצרים בואכה צער"
נושא רביעי - מהותה יחודה והתאמתה של הארץ לעם

חלק שני - הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל
נושא ראשון - ההבטחות לאבות על ארץ ישראל
נושא שני - מצוות ירושה וישיבה בארץ

חלק שלישי - חטא המרגלים - "וימאסו בארץ חמדה".
נושא ראשון - הרקע לחטא המרגלים
נושא שני ברור חטא המרגלים
נושא שלישי - עונש חטא המרגלים

חלק רביעי - היחס הנכון והראוי לארץ ישראל.
נושא ראשון - תיקון היחס של עם ישראל לארץ ישראל
נושא שני - מקומה של ארץ ישראל בעולם המתוקן - "באחרית הימים".
ירושלים מהווה מרכז רוחני המשפיע על כלל העולם.

כתבות נוספות

    הנהלת הרשת       ארץ ישראל    עם ישראל    בגרות