הרשמה למוסדות הרשת

תוכנית לימודי אמונה לחט"ב - רשת צביה

   מאת:    תאריך:   22/10/2013   צפיות:  

מבוא ותוכנית הלימודים באמונה והכרת החודשים וגדולי ישראל

מבוא לתכנית לימודי אמונה
לחטיבת ביניים- רשת צביה


הגישה


גיל חטיבת הביניים הוא גיל מיוחד וצריך לתת התייחסות מיוחדת בתחום לימוד האמונה.
מצד אחד עדיין יש בו מהתמימות של הילדות ומצד שני יש בו כבר ניצנים של התבגרות עם כל המאפיינים של הבירורים המתלווים לגיל זה.
מצד אחד אפשר להבין תכנים משמעותיים באמונה ומצד שני ההבנה יכולה להיות קצת בוסרית.
ברור, שברוב המקרים,גם אם תכנים יכולים להיקלט ואף לבנות את האישיות, אין אפשרות לעשות זאת בלימוד ישיר של ספרים שסגנונם כבד לגיל הצעיר הזה, כרוב הספרים שנכתבו באמונה ובמוסר.
אנחנו רואים את גיל חטיבת הביניים כתקופה מיוחדת של בניית הפתיחות לתכנים של בנין הנפש והאמונה של תלמידותינו, ומאמינים שאם התכנים יהיו בנויים בעומק בנכון ובהדרגה הנכונה, הם יבנו צימאון לקלוט את התכנים המורכבים יותר של תורת חיינו בהמשך דרכן.

מבנה תכנית הלימודים


לאור ניסיונות שנעשו בחלק מהאולפנות ללמד תכנים בעלי משמעות בתחום הנפש והאמונה בחטיבות הביניים, גיבשנו תכנית שבנויה על שילוב רעיונות שונים שעלו מהאולפנות השונות:

בכיתות ז'


לימוד המתייחס למעגל השנה ולכל התכנים שהלוח העברי מזמן לנו: חגים, דמויות, מידות ותפילות תוך שזירת קשר ביניהם.
התכנית בנויה על פי מעגל השנה מבחינת כל הרעיונות שעלו לעיל, והיא משלבת אותם.
החודש מזמן הכנה לחג הקרב, החג או התקופה מזמנים את התפילות המתאימות ובאורי תכניהן, החודש מזמן גם תאריכי פטירה של גדולי ישראל בכל הדורות. גם נושאי החודש וגם הדמויות הקשורות בו מזמנים לימוד על מידות וכוחות נפש בולטים בהתאמה.

בכיתות ח'


לימוד פרקי אבות כנקודת מוצא להרחבת הנושאים העולים במשניות המתייחסים לבניין הנפש והשקפת עולם. גם בכיתה ח' תהיה התייחסות והכנה לחגים בנושאים משלימים ללימוד בכיתות ז'.לפני שנים היו רגילים לומר
שישיבת מרכז הרב ענינה לימוד מחשבה.
בזמן האחרון השתחררנו מן הביטוי " לימוד מחשבה"
ובמקומו בא ביטוי יותר נכון: "לימוד אמונה".
אמונה צריכה לימוד.
אמונה אינה רק ריקוד וזמר של "אני מאמין".
אמונה אינה רק אמירת מילים בעלמא.
אמונה היא הלימוד היותר גדול ,
החכמה היותר גדולה,
המחשבה היותר גדולה,
ההשקפה היותר גדולה,
שמקיפה את כל האדם כולו ואת כל העולם כולו.
אמונה היא ידיעה ממקור ה"חונן לאדם דעת",
שהיא הכרת כל האדם כולו, כל נשמת החיים שלו.
מתוך "וייפח באפיו נשמת חיים", מתוך "צלם אלהים" שבאדם,
נמשכים כל הכוחות שבאדם:
הכוח השכלי, הכח הרגשי, הכח המחשבי והשירי.
לימוד אמונה אינו פחות מכל לימוד, אלא הרבה יותר.
הוא לימוד האמת היותר גדולה והבנת דברים העומדים ברומו של עולם.

שיחות הרב צבי יהודה על התורה / משפטים / סדרה ב - תשל"ג / 2. לימוד אמונה

תוכנית שנתית-נושאי הלימוד באמונה-כיתות ז'


שם החודש

גדולי ישראל

(הדמויות המודגשות הן הדמויות המרכזיות.לשאר הדמויות ניתן להתייחס במסגרת "לוח אמונה", מרכזי למידה,

תערוכות או עבודות אישיות)

תכנים ממעגל השנה

תפילה

אלול-תשרי

ג' אלול- הרב קוק

דגש על לימוד הזכות,אהבת ישראל ואהבת תורה

כד אלול- ר' ישראל מאיר מראדין-"החפץ חיים":

עין טובה ושמירת הלשון מובילים לחברה מתוקנת

דמויות נוספות:

אלול:

המהר"ל,הרב אלקלעי,הרב הנזיר

תשרי:רבי לוי יצחק מברדיצ'ב,

הגר"א,רבי נחמן מברסלב

  • מבוא למעגל השנה
  • תשובה:

גודל מעלתה,קלותה

תשובה ממידות רעות

  • תקיעת שופר:

טעמי התקיעה

  • עשרת ימי תשובה
  • חג סוכות- זמן שמחתנו

סליחות-י"ג מידות של רחמים:הדמות לקב"ה במידותיו,

התפילה נענית.

וידוי:

טעמי הוידוי

חשון

יא-רחל אמנו

(צניעות וחסד)

ד'-האדמו"ר מפיאסצנה

ה'-הרב קלישר

טו- "החזון איש"

גשמים

בטחון בה'

הכרת הטוב

מבוא לתפילה

הזכרת גשמים

בקשת גשמים

תפילת שמונה עשרה

כסלו

ד'-הרב חרל"פ

ה'- המהרש"א

יט-המגיד ממזריטש

הרב נריה

גבורה

ברכות ההודאה בסוף תפילת שמונה עשרה

הלל

טבת


ט-עזרא ונחמיה

בעל התניא

כ'-הרמב"ם

כז-רש"ר הירש

עם ישראל-ייחודו וייעודו

עבודת המידות

פסוקי דזמרא

קריאת שמע וברכותיה

שבט

הרב יששכר שלמה טייכטל

ד'-הבאבא סאלי

י'-רבי שלום שבזי

כה-רבי ישראל מסלנט

כט-הרבי מקוצק

הרב צבי יהודה

ארץ ישראל

ישרות אמון ונאמנות

ברכת המזון

ברכות הנהנין


אדר

ז'-משה רבינו

אסתר המלכה

החיד"א

יז-רבי אלימלך מליזנסק

כ-הרב שלמה זלמן אויערבעך

ענווה

מסירות נפש

אחווה

שמחה

מצוות חג הפורים

ברכות התורה

"אשר בחר בנו"

ניסן

י'-פטירת מרים הנביאה

יא- הרמב"ן

יג-רבי יוסף קארו

ה- נחמה ליבוביץ

ט'-הרב אריה לוין

יח- הרב סולובייצ'יק

(הצעה למרכז למידה על דמויות חודש אדר-ניסן)

אמונה בגאולה

אפיוני הגאולה

הגדה של פסח

אייר

רבי עקיבא ורחל

רשב"י
רבי מאיר בעל הנס

הרס"ג

הרמח"ל

הרמ"א

המהר"ם מרוטנברג

מסירות נפש וגבורה

הכרת הטוב

ציפיה לישועה

אהבת הרע

ספירת העומר

ברכות השחר

סיון

רות

דוד המלך

ה'-הרב ישעיהו שפירא

הבעש"ט

יט-הרב מוהליבר

הכנה לקבלת התורה

צניעות וחסד

מגילת רות

תפילת הדרך

תוכנית אמונה לכיתה ח'

הנושאים הנלמדים במסכת אבות:

נושאים סביב מעגל השנה:
אלול- תשרי: מתוך לימוד תפקיד האדם בעולם
שבט: התחדשות

תכנון שנתי מומלץ:
אלול תשרי:תפקיד האדם בעולם
חשון:כח הדיבור+צניעות
כסלו-אמצע טבת:יחסי אדם חברה+הידור מצוה+החורבן
אמצע טבת-אמצע שבט:ערך הלימוד+התחדשות
אמצע שבט-אדר:עבודת הנפש-מידות
אדר-ניסן-אייר: עבודת ה' מרצון+ חשיבות המעשה/ קיום מצוות+ גאולה ותשובה
2-3 שיעורים לפני היציאה לחופשה:ניצול זמן

כתבות נוספות

    הנהלת הרשת       תוכנית אמונה    גדולי ישראל    מעגל השנה