הרשמה למוסדות הרשת

תוכנית לימוד אמונה לחטיבה העליונה

   מאת:    תאריך:   22/10/2013   צפיות:  

תוכנית לכיתה י"א בנושא "גאולה וגאולה", ולימוד בכתבי הרב קוק והרצי"ה

תכנית לימודי אמונה - רשת צביה
חטיבה עליונה


מבוא

תכנית לימודים זאת נקבעה בראשי פרקים עם הקמתה של האולפנא הראשונה כשעדיין לא הייתה רשת...
מטרת התכנית הייתה וממשיכה להיות בנויה על פי בית מדרשם של רבותינו הגדולים הרב קוק ובנו הרב צבי יהודה זצ"ל שקבלו מרבותיהם הגדולים, ומתאימה לנפש הבת הגדלה בדור של עקבתא דמשיחא, דור מורכב ומלא אתגרים מבחינה נפשית ושכלית, ובירור מקומה של הבת בתוך כל אלה.
עמוד השדרה המרכזי של התכנית נשאר כשהיה, ובמשך השנים חלו שינויים בפרטים: "חדשים לבקרים רבה אמונתך".
האולפנא עברה תקופות של לימוד לשמה ללא מבחני בגרות, לימוד ל"בגרות מחשבת ישראל" יחידה אחת, שתי יחידות, "השלמה לארבע" כלימודי רשות, כ"מגמה", והיום עם הפנים ל"בגרות ארבע יחידות" ברשת.
ראוי לציין שתכני הלימוד ל"מבחני הבגרות במחשבת ישראל" עברו אף הם הרבה שינויים, ובזכות גישתו והשקעתו של המפמ"ר הרב יוחאי רודיק הצטמצם הפער בין הדרישות החיצוניות לצרכים האמיתיים בלימודי האמונה – ("מחשבת ישראל").

פירוט התכנית


כיתה י'
פתיחת השנה באלול בלימוד שמונה פרקים לרמב"ם
מתחילת חודש טבת לימוד ספר כוזרי: חלקים נכבדים ממאמר ראשון עם מבואות והרחבות, ונושאים בודדים מתוך מאמר שני ושלישי.
הלימוד בספר כוזרי מהווה בסיס למבחן בגרות, (יחידה אחת מתוך השתיים שמשלימות לארבע)

כיתה י"א
(חוברת זאת היא יחידת חובה במבחן הבגרות במחשבת ישראל)
2. לימוד בכתבי הרב קוק ובנו הרב צבי יהודה זצ"ל: מאמר "הדור"
נספחים

כיתה י"ב
1. לימוד שתיים מתוך הסוגיות במחשבת ישראל (נושא תפילה הוא המומלץ ביתר)
שתי סוגיות מהוות ביחד השלמת יחידת החובה לשתי יחידות.
2. לימוד מקורות אמונת עיתנו
(לימוד זה מהווה השלמה לחצי היחידה של היחידות המשלימות לארבע.)

כתבות נוספות

    הנהלת הרשת       לימוד אמונה    אמונה    גאולה