הרשמה למוסדות הרשת

תוכנית ש.מ.ע

   מאת:    תאריך:   04/09/2013   צפיות:  

מהי תוכנית שמע? מדוע יש לטפח מחוננים? כיצד עושים זאת?

תוכנית ש.מ.ע.

שאו מרום עיניכם

מסגרת העשרה ותגבור לימודי לתלמידים מוכשרים
מבתי ספר "נעם" והממ"ד בירושלים והסביבה

מהי תוכנית ש.מ.ע.?

תוכנית העשרה מדעית לתלמידים מצטיינים מהמגזר הממ"ד- והתורני.
מתוך השתלבות במדיניות משה"ח ומנח"י בירושלים, הקוראת לכל תלמיד מצטיין ומחונן ללמוד באחת המסגרות למחוננים ומתוך שיקולים חינוכיים נוספים מצאה עמותת "מרחביה" חובה עצומה- להקים תוכנית העשרה למחוננים- לתלמידיה ולכל תלמיד ממסגרת הממ"ד שיחפוץ בכך, תוכנית שתהיה הולמת גם את דרכה החינוכית תורנית.
ואכן, לפני 14 שנים (תשנ"ח) הוקם מרכז למחוננים, הפועל כיום במרכז למחוננים ומצטיינים ש.מ.ע. שבבי"ס נעם רמות.
כ-130 תלמידים ותלמידות מכ- 20 בתי ספר שונים בעיר ובאזור, מגיעים ללימוד של פעם בשבוע בתוכנית תורנית- מדעית- הומאנית, במגוון עצום של נושאים מרתקים ומגוונים.
איתור התלמידים נעשה ע"י מכון "ארז"- שירותים פסיכולוגיים, בראשותו של הפסיכולוג ד"ר י. יבלון.
התוכנית- ב"ה- מצליחה מאוד ואנו מקבלים משובים מצוינים מתלמידים, הורים ומנהלים.
שמע מצוינותשמע מצוינותשמע מצוינותשמע מצוינות

עפ"י דו"ח ועדת ההיגוי לקידום המחוננים:

לאחרונה, התפרסם דו"ח ועדת ההיגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל. הדו"ח קורא בקול גדול להרחיב את הגדרת אוכלוסיית היעד, להוסיף קריטריונים נוספים כמו יצירתיות ומוטיבציה, אומנויות, שפות ואף ספורט.
לאור החשיבות העצומה של הנושא (ובפרט לאור הירידה של ישראל בהישגים הלימודיים ביחס לארצות אחרות. בעבר ישראל הייתה מדורגת במקום ה-4 ואילו היום היא במקום ה-27) הוועדה משדרגת את רמת הטיפול וההשקעה בתחום זה. המלצותיה מאומצות רשמית על ידי משרד החינוך. (ניתן לקרוא את הדו"ח המלא באתר למחוננים של משה"ח).
הורים רבים פנו בעבר, השנה ובעיקר הורים חדשים בתוכנית, בשאלה למה יש צורך בלימוד מיוחד למחוננים? מהם היתרונות ו/או החסרונות? האם כדאי וצריך להתאמץ במתן מענה לצרכיו (אם אומנם יש לו צרכים מיוחדים)? מה קורה אם הילד אינו מקבל מענה הולם לצרכיו, מה קורה לכישרונותיו? האם הילד יכול לשמור על מחוננותו לאורך זמן?
תשובות ארוכות ומנומקות קיימות בספרות הרחבה בנושא המחוננות.
להלן סקירה קצרה מדברים שהתפרסמו במקומות שונים.
מחקרים רבים הראו שיכולתו של המחונן אינה רק בלימוד חומר בזמן קצר, אלא ביכולתו לעבד באופן שונה את המידע שנקלט. חשיבתו היא בד"כ רב תחומית- יצירת קשר בין תחומי הלמידה, ניצול יעיל של הידע והמיומנויות שרכש. טיפוח הילד המחונן, כפי שנעשה בארצות רבות (לא רק מערביות) וגם בישראל (ובתקופה זו ביתר הרחבה) נובע מההכרה שהיכולת לממש את הכישרונות הברוכים היא הכרחית! אי טיפוח הילד אינה גורמת רק למצב של "הישארות במקום", אלא יכולה לגרום לתת השגיות, אף ביחס לתלמידים רגילים. מכאן גם הנגזרת של שיטת הלימוד ותכני הלימוד, החייבים להיות מתאימים ומאתגרים למאפייני הלמידה הייחודיים של התלמיד: עיבוד חומר בקצב מהיר, עיבוד נתונים רבים בו- זמנית, רמת הפשטה גבוהה, חקר ועוד. חוקרים אחרים אף הוסיפו כי מניעת הילד המחונן מסביבה לימודית הולמת עלולה לגרום להשפעות ארוכות טווח, כיוון שיכולת שאובדת אינה ניתנת לשחזור והוא עלול לאבדה לצמיתות אם לא יפתחה במשך תקופה ארוכה.

עקרונות לטיפוח תלמידים מצטיינים:

• ההון האנושי של מדינת ישראל הינו המשאב האיכותי המרכזי העומד לרשותה בהתמודדות עם אתגרים שמציבה בפנינו המאה ה-21. השקעה בטיפוח כישרונותיהם של התלמידים עתירי היכולות, המצטיינים, מהווה נדבך חיוני בהכשרת דור העתיד של מדענים, יוצרים ופורצי דרך. עניינה של החברה לחנך למצוינות ולטפח את המצטיינים.
• עולם הכישרון האנושי הוא רב- גוני. ההצטיינות יכולה להתבטא בכישורים קוגניטיביים כלליים, אמנותיים, ספורטיביים ואחרים, ובתחומים נוספים.
• אינטליגנציה גבוהה וכישרונות אנוש אחרים הן מהויות דינאמיות הנענות לטיפוח ועיצוב. הזנחת הפוטנציאל לכשרון ייחודי פוגמת ביכולתו של התלמיד לממש את עצמו וגם ביכולתו לתרום בעתיד לחברה. אי לכך, יש צורך בפיתוח סביבה לימודית ייחודית ומסלולי למידה מגוונים מבחינת השיטה הפדגוגית, הכשרת מורים ייעודית ותוכניות הלימוד.
• הצטיינות מכילה גם מאפיינים התנהגותיים, שהם כמכלול מזינים את הנטייה למצוינות, מרכיבים התנהגותיים אף הם נענים לטיפוח. החזון החינוכי והשאיפה החברתית בהקשר זה הם להטמיע תרבות של מיצוי היכולות של כל התלמידים.
• בשם שוויון הזדמנויות בחינוך מתחייבת השקעה דיפרנציאלית של משאבים בהתאם למאפיינים, ליכולות ולצרכים של כל תלמידה ותלמיד.
תהליך פיתוח המצוינות וההצטיינות הוא דינאמי ותמידי ונמצא בהתפתחות ובהעצמה מתמדת.
(דו"ח ועדת היגוי- פרופסור מבורך)
שמע מצוינותשמע מצוינותשמע מצוינותשמע מצוינות

חשיבותם של המצטיינים לחברה:

בתקופה המודרנית הוטבע המושג "הון אנושי", המדגיש את פוטנציאל התרומה האינטלקטואלית ולא את עצם הפעילות שהאדם מבצע. כך גם את חשיבותם של הכישורים המנטאליים והתכונות. כגון היכולת לעבוד עם ידע ולא על ידע, להבין מצבים ורעיונות מורכבים בלתי מוכרים, לקלוט מצבים חברתיים, לחשוב בהגיון, ללמוד מהניסיון, לתכנן, להציע פתרונות מקוריים, לפרוץ לכיוונים רעיוניים ואמנותיים, יצירתיים וחדשניים. משתנים אלו ודומיהם הם שמובילים בימינו פרטים, עסקים ואוכלוסיות חברתיות להצלחה ולהתקדמות.
איכות מאגר הכישרונות של ארגונים ומדינות, ערכיותם של האנשים המצוינים והמצטיינים הכלולים בו, אלו יהוו גורמים דומיננטיים בהתקדמות המין האנושי.
מדינת ישראל התברכה ב"הון אנושי" בולט באיכותו. טיפוח המצוינות בקרב בעלי היכולות הגבוהות חייב להיפך אם כן לקו אסטרטגי מוביל במדיניות החינוך של המדינה.
תפקיד מערכת החינוך ליצור את הסביבה שתאפשר את המיטב לטיפוחם.
(ש. רחמל, כנס החינוך למצוינות, נייר עמדה)

לסיכום חשיבות התוכנית:

• מתן מענה הולם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, כחלק ממדיניות כוללת של משרד החינוך.
• מתן חינוך שוויוני לפי צרכיו של כל תלמיד ותלמיד.
• טיפוח הון אנושי.
• מניעת נזקים שבחלקם בלתי הפכים (תת השגיות).
• חיבור תורה עם דרך ארץ.
• שילוב תורה ומדע.

תוכנית העשרה תורנית- מדעית ש.מ.ע.

פירוט התוכנית:
• תלמידים מחוננים מגיעים פעם בשבוע למרכז לתלמידים מחוננים ומצטיינים – ש.מ.ע. בנעם רמות, ירושלים.
• התלמידים בכיתות ב'- ו' מאותרים על ידי מכון ארז.
• תוכנית הלימודים נובעת מגישת "העשרה" (ולא גישת "האצה") ובשונה מהנהוג במערכת החינוך הרגילה, שמה דגש על חשיבה בינתחומית, רכישת מיומנויות למידה וחקירה עצמאית.
• יש לציין כי בניית התוכנית התיאורטית והמעשית- ובכך ייחודה, באה מתוך עקרונותיה ורעיונותיה החינוכיים- תורניים של "מרחביה" ומונחית על ידי מפקחיה. הצלחת התוכנית נזקפת בין היתר בגלל הזדהות הבית והתלמיד עם ערכים אלו.
• התוכנית כוללת מגוון מקצועות אטרקטיביים ומאתגרים בתחומי הקודש והמדעים כגון: זואולוגיה בראי עולם התנ"ך וההלכה, תיאטרון יצירתי, טכנולוגיה והלכה, כימיה ויהדות ועוד. (זו תוכנית המחוננים היחידה בארץ בה משולבים עקרונית גם לימודי קודש מאתגרים ומרתקים!).
• המרצים הינם בעלי תואר ראשון ושני ובעלי ניסיון בהוראה למחוננים.
• הפעילות מתקיימת מידי יום שלישי בין השעות 12:30-16:30
• התלמידים המגיעים מבתי ספר שונים מירושלים והסביבה נפגשים זה עם זה מסביב לפעילות חברתית קלה וארוחת צהריים משותפת.
• אנו מקיימים פעילויות חווייתיות- לימודיות מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה ומחוץ לכותלי ביה"ס, כמו "סיירת מוחות" בחופשת פסח.
• מסגרת ש.מ.ע. פועלת בהצלחה רבה מזה 15 שנים ורכשה מוניטין רב מבחינת איכות השיעורים, התלמידים ותוכניות הלימודים.
שמע מצוינותשמע מצוינותשמע מצוינותשמע מצוינותשמע מצוינות

כתבות נוספות

    הנהלת הרשת       העשרה    מצטיינים    מחוננים