;
First slide

צביה ירושלים

(סמל מוסד: 140491)


 • הרב יוסי זלצמן

 • 02- 6229939

 • 02-5003332

 • zviajer@gmail.com

 • ירמיהו 5 ת.ד. 6740 91067

 • קישור לאתר האינטרנט

 • צוות המורים

  • יוסי זלצמן יוסי זלצמן
  • גור ליאל שרה גור ליאל שרה
  • ענת עיר-שי ענת עיר-שי
  • בתיה גואל בתיה גואל
  • דבורה שושנה שמערלא דבורה שושנה שמערלא
  • הדר הכט הדר הכט
  • חנה וייזר חנה וייזר
  • עידית זרי עידית זרי
  • ליטף אליאס ליטף אליאס
  • יוכי פרל יוכי פרל
  • סימה בן-דוד סימה בן-דוד
  • כהן מיכל כהן מיכל
  • מירה מירה
  • עופר שיאון עופר שיאון
  • אורנית ג'מילי אורנית ג'מילי
  • ברוכים אוריה ברוכים אוריה
  • אושרית יעקובוביץ אושרית יעקובוביץ
  • יניב כהן יניב כהן
  • רעות הוכמן רעות הוכמן
  • רות קידרון רות קידרון
  • שרון עבודי שרון עבודי
  • שירה בעדאש שירה בעדאש
  • שמחה אוחנה שמחה אוחנה
  • אסתי שלנג אסתי שלנג
  • טובה בורשטין טובה בורשטין
  • 
טלאור שמעון טלאור שמעון
  • בורשטין טובה בורשטין טובה
  • ספירו צביה ספירו צביה
  • יאיר צין יאיר צין
  • יאיר צין יאיר צין
  • אודיה ון-לואן
אודיה ון-לואן
  • אורית יעקובוביץ אורית יעקובוביץ
  • אפרת עידן אפרת עידן
  • בריינא בריינא
  • בריינא קופרמן בריינא קופרמן
  • צביה שוורץ צביה שוורץ
  • הודיה עידן הודיה עידן
  • ורדית אביחי ורדית אביחי
  • יוסי זלצמן יוסי זלצמן
  • חיה וישליצקי חיה וישליצקי
  • חיה קולמן חיה קולמן
  • חנה מינץ חנה מינץ
  • טפת שרים טפת שרים
  • יחיאב1 יחיאב1
  • יפעת אילון יפעת אילון
  • ירדנה נעור ירדנה נעור
  • מיכל כהן מיכל כהן
  • מוריה עובדיה מוריה עובדיה
  • מיכל יחיאלי קופנהגן מיכל יחיאלי קופנהגן
  • מלכה לוין מלכה לוין
  • מיכל מיכל
  • נורית חדד נורית חדד
  • עטרה גולדפישר עטרה גולדפישר
  • ענת פסטינגר ענת פסטינגר
  • ורדית אביחי ורדית אביחי
  • צביה הנשקה צביה הנשקה
  • חסיה קליגר חסיה קליגר
  • רותם גרשוני רותם גרשוני
  • נעמה ריבלין

נעמה ריבלין
  • רעות רחמים רעות רחמים
  • שרה גרין שרה גרין